דדה מחכה לכם! דדה מחכה לכם! דדה מחכה לכם! דדה מחכה לכם! דדה מחכה לכם! דדה מחכה לכם! דדה מחכה לכם! דדה מחכה לכם! דדה מחכה לכם! דדה מחכה לכם!

הצהרת נגישות

הקדמה

ברוכים הבאים לאתר deda.co.il (להלן "האתר"). תנאי שימוש המובאים פה (להלן "תנאי השימוש") נכונים לכל משתמש הגולש ועושה שימוש באתר, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. מטעמי נוחות בלבד, המלל מנוסח בלשון זכר, אך הוא חל על כל משתמש באשר הוא.

תנאי השימוש הם מחייבים. הנהלת האתר רשאית לשנות את התנאים בכל זמן, ללא הודעה מוקדמת. גם במקרה כזה, תנאי השימוש החדשים יהיו מחייבים החל מרגע העדכון. בקבלת של תנאי השימוש והמשך הגלישה באתר, אתה מסיר מהחברה ומגורמים הקשורים בה ומטעמה כל אחריות למידע, לליקוים בשירותי האתר ולכל נזק ישיר או עקיף שעשוי להיגרם לך, או לצד שלישי.

הנהלת האתר רשאית לנקוט בפעולות כנגד משתמש המפר את תנאי השימוש. היא רשאית להשעות משתמש, לחסום אותו, לפעול בדרך משפטית או אחרת, שהיא תמצא לנכון כנגד המפר.

השימוש בתכני האתר, הגלישה בו וכל שימוש בשרות הקיים בו, תעשה אך ורק בכפוף להסכמה עם תנאי השימוש. המשתמש מחוייב לפעול על פי התנאים ואסור לו לחרוג מהם. במידה ואתה לא מקבל את תנאי השימוש או שאתה חושב שאתה עשוי להפר אותם, עלייך להפסיק באופן מיידי את הגלישה והשימוש באתר.

תחולת הדין וסמכות השיפוט

על השימוש באתר וכל תנאיו יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל. הסמכות המשפטית הייחודית והבלעדית בנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש באתר נתונה לבתי המשפט בתל אביב יפו בלבד.

אחריות החברה המתחזקת לעניין השימוש באתר ובשירותיו

שירותי האתר וכל המידע בו (להלן: "שירותי האתר") מוצעים לך כמו שהם- "AS IS" וזאת ללא אחריות מצד החברה. החברה לא אחראית ולא תהיה אחראית לנכונות המידע, לנתונים בו ולשגיאות שעשויות להיות באתר.

מבלי לגרוע באמור לעיל, הינך מצהיר שאתה מבין כי ייתכן שבנתוני האתר עשויות להיות שגיאות וליקויים שונים שאין אנו אחראיים להם. בשימוש במידע ובנתונים, אתה מאשר זאת ואת תנאי השימוש הללו. בין הליקויים עשויים להיות- מידע שאינו עדכני, מידע חסר, מידע שאינו מדוייק וליקויים אחרים אפשריים.

באחריותך לבדוק את נכונות כל המידע. כל שימוש במידע הוא באחריותך ועלייך לבצע את כל הבדיקות על מנת לוודא את נכונותו, איכותו, אימותו. הדבר יעשה בין היתר על ידי התייעצות עם אנשי מקצוע, כגון עו"ד, מתווך, שמאי, לפני כל עסקה או קבלת החלטה. למען הסר ספק, אין לקבל החלטה או לבצע פעולה כלשהי על ידי הסתמכות המידע הקיים באתר. השימוש באתר ובנתונים היא על אחריות המשתמש בלבד.

הצגת מודעות וכתבות באתר וגם דרכי התקשרות עם גורמים שונים, ביניהם מוכרי נכסים, אנשי מקצוע וכו' אינם מהווים המלצת החברה האתר לשימוש עם באותן דרכים או עם הגורמים המוצגים. אין מדובר במתן חסות ואין לראות בכך עידוד להתקשרות. החברה לא אחרית לפרסומים אלו, לא לגבי תוכן המופיע בהם, נכונותם, חוקיותם, ושימוש במידע זה הוא באחריות המשתמש. בהסכמה על כך, אתה מסיר מהחברה כל טענה עתידים שעשויה להיות לך, לגבי נזק שנגרם לך באופן ישיר או עקיף, או לצדדים שלישיים, כתוצאה מהתקשרות או ביצוע עסקאות. בנוסף, ניתן למצוא באתר קישורים לגורמים ולאתרים נוספים שאינם קשורים לחברה. החברה אינה אחראית לכל מידע ונתונים המופיעים באתרים הללו והשימוש בקישורים היא באחריות המשתמש.

זמינות שירותי האתר

החברה איננה יכולה להתחייב לזמינות מלאה ורצופה בשימוש באתר. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שייתכנו תקלות בשימוש. בנוסף, החברה רשאית לעצור את זמינות האתר או חלק מהשירותים הניתנים באתר, בעת הצורך, לצורך תחזוקה ואף להשביתם לצמיתות. המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי או לא כספי בגין השבתת האתר או בגין אי זמינות של שירותים באתר.

הקניין הרוחני והשימוש באתר

הקניין הרוחני של כל המידע והתוכן שמופיעים באתר שייכים לחברה בלבד. זכויות היוצרים הן של החברה בלבד. סעיף זה כולל גם את העיצוב של האתר, המידע לגבי המפות, הטקסטים הקיימים באתר, התוכנה וכל יתר הדברים המופיעים בו. המשתמש יכול לעשות שימוש בשירותי האתר אך בלבד שמדובר בשימוש לצורך אישי ולא שימוש לצורך מסחרי.

הינך מתחייב כי השימוש יעשה על ידי צפייה בלבד, באמצעות דפדפן. השימוש יהיה סביר. אינך רשאי לאסוף מידע נתונים מהאתר באמצעים טכנולוגיים וממוחשבים אחרים, כולל לא אמצעים אוטומטיים. כמו כן, אינך רשאי לאסוף מידע ונתונים מהאתר בעזרת אמצעים כגון:crawlers, spiders, scrapers ואחרים. אינך רשאי לבצע פעולות שיוצרות עומס חריג או שאינו סביר על האתר, שרתיו ומערכותיו.

נאסר עלייך לעשות שימוש שאינו סביר לרבות: להעתיק, להפיץ להעביר, לשכפל, לפרסם, לשנות ו/או לאחסן את המידע, בכל צורה, ללא קבלת אישור מפורש מהחברה, מראש ובכתב בלבד. בנוסף, נאסר עלייך להשתמש בשירותי האתר לכל מטרה שאיננה חוקית.

במידה וייעשה שימוש על ידי החברה במספרי טלפון וירטואליים, המפרסם יקבל מספר וירטואלי אשר ישמש אותו לקבלת שיחות טלפון. המפרסם לא יעשה שימוש אחר במספר הטלפון הוירטואלי, ובסיום הפרסום המספר לא יהיה שמיש יותר עבורו. בנוסף, החברה רשאית לסיים בכל עת את השימוש במספר הוירטואלי שהוקצה למשתמש או למפרסם וזאת מבלי לספק הסברים, על פי שיקול דעתה. המפרסם לא יפרסם את המספר הוירטואלי שלו במודעה, וזאת מבלי לקבל אישור לכך החברה. המפרסם מצהיר בזאת שהוא יודע כי השימוש במספר הוירטואלי מותנה בכך שהחברה תקבל נתונים הנוגעים למספרי השיחות הנכנסות שהתקבלו, זמני השיחה וגם נתונים טכניים שונים. החברה רשאית לעשות במידע זה שימוש. המפרסם מוותר מראש על כל טענה עתידית שלו בעניין זה.

מפרסם שמעוניין לפרסם תכנים או מודעה באתר מצהיר שאין בהעלאת התוכן או המודעה וכל מה שיש בתוכה הפרת דין או הפרה של זכויות צד שלישי. הסעיף מתייחס גם לתמונות. השימוש באתר מתיר לחברה זכות שימוש בלתי מוגבלת ו/או בלתי הדירה ו/או ללא הגבלת זמן במידע, בתמונות או בכל תוכן אחר שהועלה.

שימוש באתר ופרסום מודעה באתר מתיר לחברה או למי מטעמה לפנות אליו לקבלת "דבר פרסומת" כפי שהוגדר בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. יראו בכך הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. בנוסף, המפרסם מאשר כי הוא מסכים שהוראות התוספת השישית לחוק הגנת הצרכן יחולו עליו. המפרסם נותן את הסכמתו כי החברה רשאית לפנות אליו בכל נושאי תחום הנדל"ן, גם אם הוא רשום במאגר על פי חוק הגנת הצרכן.

שימוש באתר, שימוש במידע הקיים באתר, שימוש בפרטי התקשרות המופיעים באתר וביצוע פנייה יזומה אל מפרסמים באתר מתיר לחברה לפנות אל המשתמש להצעות עם שירותים בתחום הנדל"ן, בין אם במשלוח הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר. המשתמש מתיר לחברה לשלוח לו פרסומים ומידע על פי שיקול דעתה. ההסכמה רלוונטית גם למידע פרסומי ושיווקי וגם להצעות עם שירותים אחרים. בזאת נותן המשתמש הסכמה לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מאשר בזאת המשתמש שהחברה תאסוף מידע ונתונים העולים מתוך השימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המשתמש לבדוק ביחס לכל עסקה את כל הבדיקות הרלוונטיות, לערוך בדיקה לשווי הנכס, מצבו, הזכויות הקיימות בו, המצב התכנוני שלו, וכל בדיקה אחרת. מקום שמועבר באתר פרטי נכס או מודעה כלשהי, אין לראות באמור משום המלצת רכישה או מכירה ועל המשתמש לבצע את כל הבדיקות הנדרשות ביחס לכל עסקה.

שימוש בפרטי כרטיס אשראי של המשתמש

במידה והמשתמש הזין פרטי אשראי לצורך עסקה מסוימת, החברה תעשה שימוש בפרטים שנמסרו רק בצמידות לקבל הפרטים ולצורך העסקה הספציפית. העברה של פרטי אשראי באתר מבוצעת בתקן מוצפן. החברה לא תעביר את פרטי האשראי לגורמים אחרים ולא תעשה בהם שימוש אחר מלבד זה שהתיר המשתמש.

הדמיות ותוכניות של נכסים

כל הפרטים המופיעים ביחס לפרויקט מכל סוג (לרבות תרשימים, תמונות, תצוגת תלת מימד) (להלן: "ההדמיה").

ההדמיות המוצגות באתר נועדו לצורך המחשה והן מבוססות על נתונים מהיזם ולא על נתונים מהיתר הבנייה או הבנייה בפועל. הן לא מהוות תחליף לביצוע בדיקות על ידי המשתמש, לרבות בדיקות שמאיות, הנדסיות, משפטיות או תכנוניות. ייתכנו הבדלים משמעותיים בין ההדמיה המוצגת לבין המצב בפועל ובאחריות המשתמש לבדוק זאת. החברה לא תהיה אחראית לפערים, ככל שיהיו. אסור למשתמש להסתמך על ההדמיות בביצוע עסקת מקרקעין מבלי לבצע את כל הבדיקות המקיפות הנדרשות.

הריהוט שקיים בהדמיות הוא לצרכי המחשה בלבד. ההדמיה עשויה לכלול תמונות פנורמה, תמונות הנוף וסביבה. גם הן משתמשות להמחשה בלבד. אין לראות בהן התחייבות למצב בפועל, בעת ביצוע הבניה או אחריה. בטרם יבצע המשתמש עסקה, עליו לבחון את הסכם התקשרות או מסמכים אחרים ביחס למקרקעין, לרבות תכנית המכר המחייבת. ההדמיות היא לא מסמך מחייב בשום צורה שהיא.

עדכונים של המשתמש באתר באמצעות פורום משתמשים

האתר מאפשר למשתמשים בו לעיין בהודעות המופיעות בפורום, לכתוב תגובות תוך שימוש במלל חופשי (להלן: "שימוש בפורום"). המשתמש מאשר בזאת כי הוא יודע שהחברה לא אחראית לשום תוכן שמפורסם על ידי משתמשים אחרים בפורום. תכני הפורום עשויים להכיל ליקויים, שגיאות, ואי דיוקים. על המשתמש לבצע בעצמו את כל הבדיקות ולא להניח שהמידע המפורסם בפורום הינו נכון או מדויק. המשתמש מצהיר בזאת כי לא תיהיה לו שום טענה עתידית בנוגע לאחריות החברה בכל הנוגע לתכני הפורום, לשימוש שעושים המשתמשים בפורום וכל טענה אחרת לגבי הפורום.

משתמש שמפרסם הודעה בפורום מחוייב לפעול על פי חוק ומוסר. הוא מתחייב שלא לכתוב בפורום תוכנים לא חוקיים, לא לכתוב דברי לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות האחר, לא להטעות או להתחזות לאחר ולא לקדם מטרות בלתי חוקיות או כאלה שיש בהן פגיעה בזכויות יוצרים. בנוסף, על המשתמש לפעול באופן המכבד את הזולת ולשמור על שיח הולם.

המשתמש מתחייב בזאת כי ככל שעשה שימוש בפורום באופן שגרם נזק לחברה או למשתמשים אחרים, הוא יהיה מחוייב בכל הוצאה ובכל נזק שיהיו לה עקב פרסומיו בפורום, במידה והוא הפר את תנאי השימוש באתר. במקרה של הפרת תנאי השימוש, החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיו של המשתמש לגורם הניזוק.

המשתמש המפרסם הודעה בפורום מצהיר בזאת כי הוא מעביר לחברה את זכויות הקניין הרוחני בהודעה ובפרט לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לערוך ו/או להעתיק ו/או למחוק את המודעה.

שימוש החברה במידע ומדינות הפרטיות

החברה רשאית לאסוף את כל המידע והנתונים שעולים מתוך שימוש המשתמשים באתר ומצטברים לאורך הזמן. החברה רשאית להשתמש בעוגיות (cookies) ולאסוף מידע סטטיסטי מהשרתים ומידע לגבי פעולות שביצעו המשתמשים באתר.

החברה עשויה להשתמש בשירותי של גורמים אחרים כגון חברות פרסום ו/או חברות שעוסקות בניתוח סטטיסטי של נתונים. גורמים אלה עשויים לנהל באופן עצמאי קבצי cookies ולאסוף מידע על פעילות המשתמשים באתר. החברה לא אחראית בשום צורה שהיא לניהול הקבצים בידי אותן חברות החיצוניות. המשתמש רשאי למנוע יצירת קבצים עוגיות על ידי הגדרת הנושא בדפדפן שלו.

החברה רשאית לנהל מאגרי מידע המבוססים על המידע מהאתר. הנתונים שנאספו בחברה ינוהלו על פי החוק, ולמטרות הרשומות בתקנון זה.

על ידי שימוש באתר אתה נותן את ההסכמה שלך כי החברה או מי מטעמה, ישתמשו במידע, ישלחו מידע כללי מהחברה או מלקוחותיה או גורמים שלישיים איתם היא עובדת, כולל עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי והצעות למוצרים/שירותים, על ידי דוא"ל, מסרון ו/או מערכת לחיוג אוטומטי. אתה נותן בזאת את הסכמתך לקבל "דבר פרסומת" כפי שהוא מוגדר בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 והסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

קיימת לך האפשרות להסיר עצמך מרשימת הדיוור ולסיים את קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי. ההסרה תיעשה על ידי לחיצה על המקום המיועד לכך בדואר שנשלח אליך ו/או על ידי טופס ליצירת קשר הקיים באתר. באפשרותך גם להפסיק קבלת הצעות מצדדים שלישיים על ידי פנייה באתר.

המידע שייאסף ישמש בין היתר ליצירת קשר עם המשתמש, ליצירת אזור מותאם אישית, לשיפור חוויית המשתמש והשירותים הניתנים באתר, לשליחת מודעות ודברי פרסומות על פי תחומי העניין של המשתמש, למסירת מידע סטטיסטי אנונימי לגורמים שלישיים, להעברת פרטים לגורמים שלישיים כאשר מתקבלת בקשה לשליחת מידע או יצירת קשר, והכל על פי דין. בקשת המשתמש לקבל מידע או ליצור קשר מהווה מתן הסכמה שלו להעביר את פרטיו לגופים שונים רלוונטיים, לקבלת מידע או ליצירת קשר כאמור.

המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מאשר לחברה להעביר מידע ממאגר הנתונים שלה אל מפרסמים שונים על המשתמש. הזנת פרטי הקשר הטלפוניים על ידי המשתמש היא פעולה המתירה לחברה להעביר פרטיו לגורמים שלישיים שמציעים נכסים למכירה. מובהר למשתמש כי מפאת מעורבותם של צדדים שלישיים ייתכן וייערכו מספר פניות עד לעדכון הביטול במידה והמשתמש יחפוץ בכך. היה והמשתמש מעוניין למחוק את המידע שקיים לגביו במאגרי המידע של החברה, עליו לפנות עם הבקשה אל החברה באמצעות פנייה ישירה באתר.

יש לציין כי למשתמש יש רשות, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לעיין במידע הקיים לגביו במאגר המידע. ככל וימצא מידע שגוי, לא שלם, לא ברור או מעודכן, הוא רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו.

אבטחת מידע

החברה פועלת לצורך אבטחת המידע הקיים באתר, הדבר נכון לכל מידע המוזן על ידי המשתמש וכל המידע בשרתי האתר ומאגרי המידע. יחד עם זאת, החברה לא יכולה להתחייב שלא תבוצע חדירה מנוגדת לחוק, ללא הסכמתה, אל מערכות האתר. חדירה כזו עשויה להביא לחשיפת המידע לגורמים שונים שאינם מורשים ו/או לאובדן מידע. המשתמש מאשר בזאת שהוא מכיר באפשרות חדירה למידע או אובדנו. החברה או כל גורם מטעמה, לא יישאו באחריות לנזק ישיר או עקיף שיגרמו בשל כך.

התאמות נגישות באתר

האתר מותאם על פי דרישות תקנות שוויון זכויות לבעלי מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013. התאמות על פי המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט.

אנו פועלים כדי לשפר את נגישות שירותי האינטרנט לכלל לקוחותינו, אם נתקלת בקשיים כלשהם בגלישה באתר, נשמח לעמוד לרשותכם, אנא פנו אלינו לבירורים.

התאמות נגישות באתר
שינוי צבע טקסט
שינוי צבע רקע
שינוי צבע כותרות
הגדלה והקטנת הגופן
שינוי מרווח בין שורות
שינוי מרווח בין אותיות
icon
משלוחים
icon
אירועים
WhatsApp
אינסטגרם